...

Jølsen gård

Jølsen Gård tilbyr utleie av boliger, utleie av verksted lokaler samt oppstalling av hest. Vi utfører dessuten leiekjøring (tresking, sprøyting og overgjødsling) med moderne landbruksredskaper.

Vi har faglig dyktige medarbeidere, moderne lokaler og egen maskinpark. Kvalitet og engasjement i lokalmiljøet er våre nøkkelord. Grønt ansvar vektlegges høyt på Jølsen Gård, og bedriften er bevisst om sitt forhold til det ytre miljøet. Vi vil derfor søke å redusere den negative miljøbelastningen. Kvalitetssikring i Landbruket (KSL) benyttes i den daglige driften av jordbruket og garanterer en hester.jpgseriøs drift med fokus på kvalitet.

Jølsen Gård ligger sentralt mellom Lillestrøm og Fetsund. Gården har en allsidig drift, og er regnet som en av Norges største gårder, hva jordbruksareal angår.

Driften er delt inn i følgende:

  • Kornproduksjon

  • Stall, med utleie av bokser/helpensjon. Ridebane, roundpen/rundkorall, vaskespilt og store luftegårder. Mulighet for sommerbeite.

  • Verksted med mulighet for reparasjon av alt fra redskaper til vogntog og anleggsmaskiner.

  • Utleie av leiligheter og hus.
  • Leie kjøring

For nærmere informasjon ta kontaktpå e-post

...
Jakhelln gruppen
Jølsenveien 26
2000 LillestrømNicolai Jakhelln
Mob: 97 55 58 00
snj@jakhelln.as

Lars Martin Ullereng
Mob: 97 55 58 33
lmu@jakhelln.as