Gokartkjøring, laserspill, reballspill, paintballspill, konferanserom, kiosk og alltid GRATIS KAFFE til vårt adrenalinsøkende publikum.
Logo

P.g.a. stor etterspørsel etter paintballspill,

har vi laget en utendørs paintballbane på ca 600m2. 

Denne vil være åpen (nesten) hver dag, hele året.

Utbedringer av banen vil foregå kontinuerlig,

og vi mottar gjerne tips fra publikum.

All skyting skal foregå på innsiden av banen,

og her kun mot motstandere / dekninger.

All skyting utenom dette vil føre til bortvisning.

Vi er dessverre nødt til å være strenge med dette,

da naboer, bygninger og biler ikke må tilgrises.

ansvarsskjema

VI ØNSKER AT SPILLET SKAL VÆRE EN USKYLDIG LEK,

EN SKYTEKONKURRANSE MELLOM TO JEVNBYRDIGE LAG,

MED LIKT UTSTYR, LIKE MYE BALL OG LIK HOLDNING.

For spillere under 18 år må skriftlig bekreftelse på at

foreldre / foresatte står ansvarlig for evt øyenskader, medbringes.

13 års aldersgrense.

Stavanger Karting AS