...

Drepende mørke

Felles for de fleste utviklingsland er et dårlig trafikkbilde. En sliten bilpark, ofte med mangelfulle kjørelys, parret med fraværende veibelysning og dårlig kjørekultur, gir et krevende kjøremønster.

Myke trafikanter, mørke i huden, mot svart asfalt og stummende mørke, i kombinasjon med et tvilsomt kjøremønster, er en drepende coctail.

Alvorlige skader båndlegger store helseressurser i områder der helsevesenet i utgangpunktet er mangelfullt.

Derfor har Stigmavakta foreslått en reflekskampanje gjennom FN. Med bidrag i fra næringslivet, mot litt egenreklame, kan refleksbåndene produseres uten kostnader for FN og bistandsorganisasjonene. Dermed kan de konsentrere seg om distribusjon.

Distribusjon kan skje i skolene, ved vaksinering, og i alle andre prosjekter.

Varslingsbrevet kan du lese her.

Selv om varslingen er rettet til UNICEF, står det enhver bistandsorganisasjon fritt å lage et tilsvarende opplegg for seg selv. Utfordringen herved avgitt.

Terje Marøy

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no