...

Biskoper bannet i kjerkabiskop.jpg

Flere biskoper vurderer boikott av Israel. Gjør dagens politikk oss til medskyldige i krigsforbytelser?

(Brev til utenriks- og utviklingsministrene under artikkelen)

Av Terje Marøy

 

 

 

Faksimile:Nett VG, 6.mars 2010

 

Sikkert som Amen i kjerka, lander norske geistlige og kristenfundamentalister på Israels side når straffetiltak som boikott nevnes. Denne gangen så biskoper lyset, etter å ha vært en tur i det palestinske mørke.

På refleks gikk både Jonas Gahr Støre og VG i strupen på geistligheten. Ikke boikott, men dialog er mantraet for norsk politikk i Det lovede land. Slik ble ikke de 1600 nye boligene bare et slag i trynet på USAs president, men også i de herskende lag her til lands. Jeg etterlyser en problematisering.

Krigsforbrytelser

Forbrytelser skal ikke lønne seg. Genevekonvensjonene forbyr kommersiell utnyttelse og befolkning av okkupert område med egne innbyggere. Det gjelder både i krig og krigslignende forhold.

Nettopp dette skjer på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Dermed gjør enhver bosetter over kriminell lavalder til en krigsforbryter. Når vi uten skrupler kjøper varer fra dette området, blir vi selv en slags helere, eller hvitvaskere, av kriminelt utbytte. Dette er såpass vanskelig at jeg personlig aldri kjøper israelske produkter, selv om også jeg er skeptisk til boikott.

Mellomløsning
Det fins en mellomløsning, som sågar er hjemlet i den varemerking som nå er standard i store deler av verden. Vi forbrukere har krav på å vite hvor en vare er produsert. Da må importører av israelske varer kunne forsikre oss om at intet i deres sortiment kommer fra Vestbredden eller Øst-Jerusalem. En slik forsikring vil være i tråd med folkeretten på området.

Først når den forsikringen gis, basert på gjeldende folkerett, vil det være etisk akseptabelt å handle israelske produkter. Dette kan handelspartnerne bløffe seg forbi. Sikkert. Men i såfall vil de til stadighet måtte lyve om sin handel. Det er å lure kundene. Avsløring vil gi omdømmetap.

Det blir alt for lettvint av VG og utenriksministeren å avfeie boikott uten å drøfte alternativer. Den dårligste løsningen er påføre oss medansvar for forbrytelser.

Lovet land?
Og siden det nå var kjerka som manet til forstand, kan jeg kanskje forsiktig nevne at det i min bibel ikke står et kvidder om at jøder er Guds utvalgte, og at de fikk løfte fra Gud om landet. Tvertimot, det står om Abraham og Israel (Jakob), at de skal bli stamfedre til en mengde folkeslag, som skal arve landet. Juda var bare en av Israels 12 sønner. Slik sett er et Eretz Israel med like rettigheter for alle innbyggere, en mer nærliggende skrifttolkning enn dagens Israel, med særjødiske privilegier.

Men det er en annen diskusjon.

***

 

Brev til Jonas Gahr Støre og Erik Solheim. Deres svar vil bli publisert her:

 

Stigmavakta
Orgnr 994 115 227
Ellingsrudlia 27, 1400 Ski
Tlf: 917 02 481
tema@online.no


Dato: 30.04.2010


Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Utviklingsminister Erik Solheim


Hvilke krav er stilt til Israel og importører av israelske produkter?

Jeg har stilt spørmål til importører av israelske landbruksvarer om hvordan de kan forsikre norske forbrukere om at deres varer ikke er produsert av israelske bosettere på Vestbredden. Foreløpig har det ikke lykkes å få svar.

I regjeringens (Jonas Gahr Støre) svar til Dagfinn Høybråten om boikott av Israel, står dette:

"Når det gjelder Norges handelssamkvem med Israel, er dette først og fremst regulert gjennom frihandelsavtalen mellom EFTA og Israel fra 1993. Det foreligger ingen planer om å endre denne avtalen for å påvirke den politiske prosessen i Midtøsten. Imidlertid er det vesentlig at avtalen ikke dekker handel med varer som har opprinnelse i de israelske bosettingene på Vestbredden. Slike varer er altså underlagt et annet tollregime enn handel med Israel."

Krigsforbrytelse
4. Genevekonvensjon, som gjelder både krig, krigslignende handlinger og okkupasjon, forbyr befolkning av okkupert område med okkupantens borgere. Videre forbyr folkeretten økonomisk utnyttelse av okkupert jord. Bosetterne over kriminell lavalder er derfor utvilsomt krigsforbrytere etter internasjonal lov. Å kjøpe deres produkter blir som å hvitvaske utbytte av straffbar virksomhet.

Det er både juridisk og etisk forkastelig.

Varemerking
Når det gjelder UDs råd for handel med marokkanske okkupanter i Vest-Sahara er det ingen tvil om hva som gjelder. Men jeg er ukjent med tilsvarende for okkupert Vestbredden.

Spørmålene mine blir da:
Hvilke krav er stilt til importører av israelske produkter, for å sikre at norske forbrukere ikke kjøper av ulovlig produksjon?

Kvilke krav er forelagt israelske myndigheter, slik at disse på sin side treffer beskyttelsestiltak, som i neste omgang hindrer at norske forbrukere får delansvar for krigsforbrytelser?

Dette brevet og deres svar blir lagt til artikkelen om dette temaet på stigmavakta.no, "Biskoper bannet i kjerka".

Om nettstedet ikke er oppe når dere behandler brevet, så kan dere komme inn via denne adressen:

http://uter.idium.no/tema6650.tmp

Ha en trivelig dag!

Terje Marøy

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no