...

Funksjonshindrede flyktninger forsvinner

Hvis det reelle antall funksjonshindrede flyktninger avviker fra forventet andel, er det grunn til å slå alarm.

Tekst og foto: Terje Marøy

Mem-pr.jpg


Flyktninghjelpen utgir hvert år statusrapporten Flyktningregnskapet, med undertittelen "Alt om mennesker på flukt over hele verden". Rapporten er et viktig grunnlag for myndighetenes og de frivillige organisasjonenes bistand til flyktninger og internt fordrevne. Nytt i siste rapport er at klimaflyktninger vies spesiell oppmerksomhet.

Ifølge Flyktningregnskapet 2008 er 41,2 millioner mennesker på flukt. Av disse skulle et antall tilsvarende et jødisk holocaust være funksjonshindrede. De er søkk vekk.

På pressekonferansen for lanseringen av rapporten innrømte Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen at de ikke vet hvor stor andel av verdens flyktninger som er funksjonshindrede. Verken deres egne tall, tall fra FNs høykommissær for flyktninger eller andre tallprodusenter gir svar på antall og oppholdssted for funksjonshindrede i fluktområder. Dermed er det lite som kan initiere tiltak for å møte de spesielle utfordringene en funksjonshindret står overfor når hun eller han må flykte fra hjemmet.

Rasmusson forteller at flukt er krevende. Derfor tror hun at de fysisk svakeste blir værende i nærområdet, mens fysisk sterkere mennesker drar lenger unna. Men hun innrømmer at det ikke fins noen oversikt.

Radert ut
Det man vet, blant annet gjennom funksjonshindredes egne organisasjoner, er at utviklings- og konfliktland har sin naturlige andel mennesker født med funksjonsnedsettelser. Fattigdom og krig masseproduserer funksjonsnedsettelser utover dette.

Samtidig vet vi at fattigdom reduserer overlevelsesmulighetene. For eksempel dør de fleste med ryggmargskader i Sierra Leone av urinveisinfeksjon, betente trykksår eller andre følgeskader etter kort tid.

Derfor kan antallet funksjonshindrede i flyktningpopulasjonen være større eller mindre enn normalen. Med generelt reduserte overlevelsesmuligheter i fattige strøk, er trolig andelen mindre, men vi vet ikke. Og ingen, heller ikke verdens samlede bistandsmiljøer, har tatt seg bryet med å undersøke hva som skjer med dem. Synderne er slett ikke Flyktninghjelpen alene. FN som har overordnet ansvar har heller ikke peiling.


Etterlatt eller overlatt?
Forutsatt en andel på 5-15 prosent funksjonshindrede blant verdens 41 millioner flyktninger, snakker vi om en befolkning tilsvarende et holocaust-antall som ingen kan gjøre rede for. Hvor mange er etterlatt hjemme for å dø?

Hvor mange drepes av slektninger? Det er ikke ukjent selv i vestlige land at funksjonshindrede drepes av frykt for hva som skal skje når samfunnet ikke kan eller vil yte assistanse. Når det ikke føres oversikt, fratas verdenssamfunnet muligheten til å innføre beskyttelsestiltak som treffer.

Ansvar
Hvis det reelle antall funksjonshindrede flyktninger avviker fra forventet andel, er det grunn til å slå alarm.

Verdensbanken, FNs menneskerettighetskonvensjoner og norske regler pålegger både offentlige og privat bistandsmiljøer å prioritere funksjonshindrede på lik linje med kvinner og barn. Da er det en plikt å skaffe seg oversikt. Ellers brytes forutsetningene for offentlig støtte.

I dette tilfellet er det Flyktninghjelpens ansvar å fremskaffe bedre tall i neste rapport, hvis den skal leve opp til sin egen ambisjon i stikktittelen; "alt om mennesker på flukt". For å nå dette målet må også deres statistikkilder aktiveres.

Bolig gir livsgrunnlag

Filmen Blood Diamond fra borgerkrigstidens Sierra Leone fikk ovasjoner fra en samlet filmverden. Personlig synes jeg den filmen fikk formidlet krigens gru på en mer realistisk måte enn etterkrigstidens dokumentarfilmer.

Krig er gru, gru er følelse.

Mannen på bildet er en av tusenvis som ble amputert på ulikt vis av Foday Sankohs rebeller. Han ble omringet i landsbyen sin.BobohFayah2.jpg

De skar av ham øret og tvang ham til å spise det. Da han kastet det opp igjen, skar de av ham penis. Da besvimte han og rebellene kuttet over halsen på ham. Med få millimeters klaring bommet de på halspulsåren. Da de dro, og han våknet, klarte han å rømme. Terroristene tok opp jakten, men han kom seg unna via en bekk som slettet ut sporene hans.

En uke måtte han gjemme seg i jungelen, før han kraftig dehydrert ble funnet og bragt til sykehus. Han hadde fått i seg lite vann, fordi det han drakk rant ut gjennom hullet i strupen.

Kona ville imidlertid ikke ha ham på grunn av amputasjonen. Men etter å ha fått tak over hodet, har datteren kunnet komme tilbake.

Den lille organisasjonen Sierre Leones Venner driver nå hjelpearbeid blant fysisk og psykisk krigskadde personer i Sierra Leone, hvor også denne mannen fikk hjelp. Av de tusener som ble lemlestet, døde de fleste av blodtapet eller infeksjoner etterpå. Cirka tusen amputerte overlevde.

Først Flyktninghjelpen, deretter SLs venner med de samme medarbeiderne, har bygd småhus til cirka 600 av dem. I tillegg har de prosjekter for såkalte soldathustruer. De ble fanget inn sammen med unge gutter og brukt som barnesoldater. mange av jentene ble imidlertid sexslaver for eldre soldater. De sliter i dag som fattige enslige mødre, mange av dem er HIV-positive og har utviklet og AIDS.

Mange funksjonshindra med avkappa hender og føtter tilbyr slektninger å bo i huset sitt i bytte mot nødvendig personlig assistanse. Slik kan de gå videre med livet sitt, til utdanning og arbeid.

- Selv fuglen som flyr fritt, trenger et rede å komme tilbake til om kvelden, sier Salomon Cooper i diamantdistriktet BO, talsmann for krigsskadde i området.

 

 

 

 VERDENS FLYKTNINGESITUASJON:
  • 41,2 millioner mennesker var på flukt i verden ved utgangen av 2008. Det er en liten nedgang fra 2007.
  • 3,2 millioner mennesker kunne vende tilbake til hjemstedene sine i 2008. Mange av disse hadde levd på flukt i mange år.
  • Samtidig ble 5,1 millioner mennesker tvunget på flukt verden over i fjor. Av dem var 4,6 millioner drevet på flukt i eget land.
  • 80 prosent av alle som er på flukt er kvinner og barn. De er spesielt utsatt for vold og overgrep.
  • For de fleste som flykter er det vanskelig å ta seg til et annet land, og de ender som internt fordrevne i hjemlandet.
  • 26 millioner mennesker er på flukt i eget land. Som internt fordrevne er de ikke beskyttet av Flyktningkonvensjonen.
  • Nesten alle flyktninger lever i fattige naboland i Afrika eller Asia.
  • 380.000 personer søkte asyl i Europa eller Nord-Amerika i fjor. Av dem søkte 14 400 personer asyl i Norge.
Kilde: Flyktningregnskapet 2008, Alt om mennesker på flukt.

 

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no