...

Videodømming mot organisert kriminalitet

Både Internasjonal og trolig også norsk fotball er arenaer for organisert kriminalitet. Videodømming kan forebygge kampfiksing. Det vil dessuten gjøre alle deler av fotballspillet reinere og mer rettferdig.

Av Terje Marøy

 

 Faksimile vg.no

Dette er VMs største dommertabber

FORTVILER: Frank Lampard fikk ikke godkjent sin scoring mot Tyskland, selv om ballen var klart over streken. Foto: PA

 

Både i norsk og internasjonal fotball har samfunnets verdinormer trange kår. Det vil bli belyst i andre artikler. Her skal jeg nøye meg med å bringe ett nytt element inn i debatten om videodømming på fotballkamper.

Fotballkamper brukes både til å hvitvaske kriminelt utbytte, og til å bedre oddsen for at det kriminelle utbyttet ikke skal bli offer for tilfeldigheter som kan redusere utbyttet i for stor grad.

 

Fotballens sjel

Et makeløst vellykket og flott avviklet verdensmesterskap i Sør-Afrika, kunne ikke hindre flere graverende feil i avgjørende situasjoner. I ytterste konsekvens kan det ha forårsaket feil medaljører.

Motstanderne av videodømming hevder at det strider mot fotballens sjel om teknologi skal kunne overprøve  en dommeravgjørelse. Dommeravgjørelser har alltid vært subjektive, der og da, og de er rett eller feil. Feilene skal ideelt sett utjevnes gjennom en lang serie.

Det er imidlertid vanskelig å se utjevning i internasjonale mesterskap. De spillerne som er heldige nok til å få delta i slike mesterskap, vil for de flestes vedkommende oppleve dette en  gang i livet. Utjevning av dommerfeil kan i beste fall skje på nasjonsnivå i et hundreårsperspektiv, der den som opplever uretten kanskje er dau før nasjonen får revansj gjennom en feil andre veien.

Så liga-tankegangen er irrelevant for mesterskap. 

Dommerens manglende muligheter til å etterprøve sin egen hastverksoppfatning, hindrer ham i å korrigere feil. De eneste som tjener på dette, er folk som ikke er interessert i at rettferdighet skal være overordnet i denne idretten.

 

Korrupsjon

Historien viser at både dommere og spillere lar seg smøre til å fikse kamper. Filmopptak vil ikke avsløre korrupte spillere, men de vil kunne rette opp feil dommerne gjør i avgjørende situasjoner. Det vil gjøre det vanskeligere for en dommer å slippe fra en overlagt eller ubevisst feil.

Det vil i seg selv gjøre sporten reinere, og det gjør også fotballtippingen mer ærlig.

Dette er i seg selv et hensyn som burde telle tungt i forhold til video på kamper som det drives pengespill på.

De siste årene har mediene i en lang rekke saker omtalt kampfiksing. Det er grunn til å tro at de sakene som blir omtalt bare utgjør en brøkdel avomfanget. Dette er saker som kan være svært vanskelig å bevise utover rimelig tvil, som jo er kriteriet for domfellelse i alle land.

kamfiksing handler ikke om småkriminalitet. Fiksing av pengespill er noe de tunge kriminelle miljøene, som mafiagrupper, har ressurser til å drive med. I globaliseringens tid har vi sågar sett tilfeller av mistenkelig spill fra utenlandske miljøer langt ned i andre land seriesystemer. Man vil ikke bli forbauset om dette også gjelder i Norge, selv om forholdene her er mindre og mer gjennomsiktige.

 

Vinn-vinn

I tillegg til at kampene blir mer rettferdig ledet, vil videodømmingen også kunne rette opp feil i ettertid. Feilaktige røde kort gir utestengelse, til skade for både lag og enkeltutøver. Mangel på omgjøringsmuligheter bidrar til at en som har filmet rødt kort på motspilleren, bir belønnet for usportslig opptreden.

Usportslig opptreden ser vi i nesten hver eneste kamp. Det viser at fotballen ligger langt bak andre idretter hva fair play angår.  Trøyeholding, nedsparking og annen mild og grov vold, hører til dagens orden og får passere om dommeren bevisst eller ubevisst overser situasjonen.

Man ser aldri at en løper prøver å stanse en konkurrent med beinkrok. Det er feil signal å sementere at alt er greit så lenge dommeren ikke ser deg.

Mulighet for å etterprøve en dommers spontanreaksjon, vil bedre vilkårene for fair play, til fordel for både spillere og alle som er glad i denne idretten.

Og til  sist vil dette beskytte de briljante spillerne, som oftere blir utsatt for ulovligheter.

Alle vil vinne på å ta eksisterende teknologi i bruk.

***

 

 

 

 

 

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no