...

Krav om intim utlevering for å få parkeringslapp

Funksjonhindra i Narvik måtte innhente attester fra miljøer de besøker for å få utstedt blålapp i kommunen. Hvordan klarer kommunale byråkrater, som er ansatt for å tjene oss, å tenke en slik tanke.

Av Terje Marøy

 

Det er et soleklart overtramp av Narvik kommune å kreve opplysninger om hvor funksjonshindra innbyggere skal bevege seg. Det måtte funksjonshindra dokumentere for å få blå parkeringslapp i byen. Det ville være utenkelig å kreve tilsvarende av andre som skal parkere. Funksjonshindra fra andre kommuner som besøker Narvik, må heller ikke utlevere sitt privatliv.

Dermed blir påfunnet diskriminerende i forhold til den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon EMKs regler om beskyttelse av privatlivets fred.

Privatlivet
Det skal være revnende likegyldig for kommunen om en funksjonshindret skal parkere utenfor kjerka eller besøke en hemmelig elsker/-inne.

Dessuten, blålappen er til for å utbedre noen av skavankene fra det apartheidsamfunnet som ble resultat av at de sprekeste i hele forrige århundret bygde landet for de spreke. Funksjonshindra og eldre ble isolert.

Frigjøringen fra et institusjonalisert liv, det være seg som fange i offentlige eller private hjem, er et mål. Tilpassa bil med parkeringsmulighet er et steg mot dette målet.

 

Snur i handicap-parkering

Ranveig Dohmen, Narvik (Foto: Mona Gingstad/NRK)

NRK avslørte Narvik kommunes overgrep mot Rannveig Dohmen

Foto: Mona Gingstad/NRK

Rett til frihet
Kommunens påfunn blir derfor et forsøk på å obstruere et menneskes rett til å bevege seg fritt i et ellers åpent samfunn. Til dette må vi også ta med oss at kollektivtilbudet er utformet slik at funksjonshindrede nektes adgang på bussen, fordi den ikke kan ta med rullestol. Parkeringsordningen skal også kompensere for dette.

Jeg imponeres lite av et byråkrati som aldri mangler fantasi når de kan forkludre tilværelsen for dem de skal tjene. Hva med å stille spørsmålet, ville jeg akseptere dette inngrepet om det rammet meg selv?

Takk til Rannveig Dolmen som ikke lot seg kue, og som dermed har bidratt til frigjøring av mange. Hvis andre kommuner skulle tenke ut et tilsvarende pek, bør befolkningen reise seg.

Nå er jo stigmavakta bygd på utsagnet; "Ingen skal dømast for sine feil, men for evna til å bøte dei."

Narvik kommune har snudd i saka. Den havner likevel her fordi den viser at frihet er et gode du må slåss for sjøl. Hvis ikke, er det alltid noen som vil true den.

***

 

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no