Logo

Flere redaksjoner er usikre på sitt forhold til ytringsfrihet i idretten.

Generaksekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund er derimot ikke i tvil, se rammesak nedenfor.

***

 

Sportsredaksjonene: Småkonger uten klær

Stigmavakta har påvist hvordan VG-sporten, landets sportsgigant, benytter mobbeteknikker i sin journalistikk. Pirker man litt i redaksjonens eget verdisyn, møter man tomhet. Eller som med løken, etter å ha skrellet lag for lag, kjenner man lukt og gråter, men det er ingen kjerne der.

Etter å ha spurt fotballforbundet om de vil straffe John Arne Riise for å ha ytret seg på twitter, har redaksjonen sjøl ingen oppfatning om hvorvidt frimodige ytringer i fotball skal straffes. Det har heller ikke de øvrige spoirtsredaksjonene stigmavakta har spurt. Saken løftes nå til de ansvarlige redaktørene.

Av Terje Marøy

 

Som fast leser av VG i 50 år, hvorav 45 år som kunde, var det kanskje på tide å se litt på hvilke verdier avisa mi forfekter. I forbindelse med mobbehandlingene mot John Arne Riise, ville jeg vite hvilke verdier VG-sporten selv er i besittelse av.

Svarene tyder på at sportsredaksjonen befinner seg på samme nivå som den pøbelen de ukentlig møter på ulike arenaer. Mye skrål og blottet for verdisyn. Hån gjerne Profeten, bare man ikke vanhelliger fotballen!

 

Scizofren avis

Denne kommentaren skrives en halvtime etter at jeg har lest dagens VG på stamkafeen min i Ski, 29.9.2012. På side 2 og 3 tar politisk leder Hanne Skartveit et kardinaloppgjør med islamisters intoleranse overfor frie ytringer. I samme avis, på sportssidene, er det en referatsak, uten kommentar, om Chelsea-spiller John Terry.

 John Terry, foto Wikipedia

 

 

Terry er frikjent for rasistiske ytringer av det sivilke rettsapparatet, men ilagt en bot på 2,4 millioner kroner av det engelseke fotballforbundet. På den ene side er det altså sterkt kritikkverdig at sårede muslimer gjør opprør mot hets av Profeten. På den annen side fins ikke engang refleksjon over at idrettsfolk skal straffes knallhardt for sleivete kommentarer i kampens hete.

 

Skille

At man på banen kan tildeles både kort og utvisning for provokasjoner er til å leve med. Men at man i ettertid skal straffes for forhold som man i samfunnet ellers må godta, er bekymringsfullt. Spesielt ille er det at idretten sjøl, landets største folkebevegelse med stor andel barn og unge, ikke har et bevisst forhold til samfunnets grunnleggende verdier. Det får så være, men at "min" sportsredaksjon ikke er bevisst dette, er skuffende.

Sportssjef Trond Johannessens svar er av en slik karakter at de blir kommentert nedenfor rammen.

Slik svarer VG

Stigmavaktas kommentar til svarene vil foreligge så snart jeg har tid. Men jeg noterer meg at en avis som står i front når det gjelder oppfatninger rundt ytringsfrihet, som i karakturene om Profeten, ikke har en oppfatning når det gjelder å straffe idrettsutøvere for ytringer.

Slik svarer Trond Johannesen, avdelingsleder i VG-sporten (papir).

Spørsmål:
1. Har VG beklaget overfor John Arne Riise at dere blåste saken ut av proporsjon.
2. Hvordan vil VG-sporten kvalitetssikre tekster og presentasjon, for at mobbeteknikker ikke skal bli brukt i framtida?

Spørsmål 1 og 2: Her trekker du konklusjoner som gjør at det blir vanskelig/håpløst for meg å gi et svar på et faktabasert grunnlag. Dersom jeg skal kunne svare forutsetter det at grunnlaget for spørsmålet er riktig.

3. Dere spurte fotballforbundet om mulige straffereaksjoner mot John Arne Riise. Hvorfor stilte dere dette spørsmålet?

Spørsmål 3: Vi spurte altså om han risikerte en form for reaksjon. Spørsmålet er stilt med bakgrunn i  NFFs oppgjør med det de selv mener har vært en ukultur på landslaget, at de få uker tidligere hadde «kurset» spillerne i bruk av sosiale medier – og at de ga uttrykk for at de ikke likte tidspunktene John Arne Riise sendte disse twittermeldingene på. Med andre ord kunne han ha brutt et internt regelverk.

4. Mener VG-sporten at Riise burde vært straffet?
5. Hva mener VG-sporten om bøtesystemet i norsk fotball?
6. Omtalt i VG-sporten: Hva mener VG om straffene mot Steffen Iversen for fingerbruk, og Marcus Pedersen for ufine gester?
7. Omtalt i VG-sporten: Hva mener VG-sporten om at Rio Ferdinand straffes med tilsvarende en halv million kroner for å ha kalt Ashley Cole for sjokoladeis, som betyr sviker?
8. Omtalt i VG-sporten: Hva mener VG om at FIFA har ilagt Adrian Mutu tilsvarende over 100 millioner kroner i bot for bruk av kokain.

Spørsmål 4-8: VG-sporten, som helhet, har ikke tatt noe standpunkt knyttet til de spørsmålene du stiller.

 

Kommentarer til Trond Johannessens svar

Spm 1 og 2; kommentar:

Selv om faktagrunnlaget er hans egen ni-siders utlegning av ei nokså harmløs twitter-melding, er han ikke i stand til å vurdere sin egen redaksjons artikler i forhold til mobbe-/trakasserings-problematikk. Jeg har ikke tid til å drive voksenopplæring om mobbing for VGs sportssjef. Derfor henviser jeg ham til avisens hovedverneombud som bør være skolert i temaet.

Spm 3; kommentar:

Johannessen forklarer at de stiller spørsmålet fordi de lurer på om Riise har brutt et internt regelverk. Dette tydeliggjør redaksjonens bevisstløshet. Hvorfor skal brudd på interne regler medføre straff? Vanlig straff i idretten er nå bøter, noe som i seg sjøl er juridisk tvilsomt i følge professor Henning Jakhelln. Likevel behandler VG dette kun som referat-/reportasjestoff, uten prinsipiell analyse. Jeg har aldri sett en refleksjon rundt lovligheten, selv om adgang til bøter skal hjemles i lov og forskrift. 

Spm 4 - 8; svar

Sitat Johannessen: "VG-sporten som helhet har ikke tatt noe standpunkt til de spørsmålene du stiller."

Spm 5, kommentar:

Idrettsforbundet har delegert strafferammer på inntil 50.000 kroner til idrettslagene, med forenklet saksgang, og uten at slike bøter regnes som straff. Klubben er anklager, etterforsker, påtalemyndighet og dommer. Det fins ingen rettssikkerhetsgarantier som ellers i samfunnet. Strafferammen er den samme som advokatfirmaet Bahr ble ilagt for brudd på regnskapsreglene i Tønne-saken, (der forøvrig Tore Tønne selv var uskyldig). Rammen ligger over de fleste promilledommer, og den er dobbelt av bøtenivået i horekunde reglene. Men idrettsungdom ned til 15 år, klubbmedlemmer generelt og idrettsledere skal kunne ilegges slike bøter for forhold som er så bagatellmessige at de ikke kan straffes i det ordinære rettssystemet.

Dette systemet har landets ledende sportsredaksjon ingen oppfatning om.

 

Spm 6, kommentar: 

 Steffen Iversen straffes for å ha besvart hets.Foto; Kjell Ree/Wikipedia

 

Fotballforbundet har i år straffet både Steffen Iversen og Marcus Pedersen fordi de viste sin avsky mot et publikum som hetset dem i 90 minutter. Alle andre steder enn i idretten gjelder ytringsfrihet i en slik situasjon, men VG-sporten har ingen prinsipiell oppfatning om dette.

 

Spm 7; kommentar

Rio Ferdinand ilagt bot på nær en halv million kroner for sin ytring.

 

VG-sporten har ingen oppfatning om hvorvidt det er riktig å straffe Rio Ferdinand fordi han uttrykker skuffelse over manglende støtte fra fargede Ashley Cole i Terry-saken.

 

Spm 8; kommentar

 Adrian Mutu bøtelagt av FIFA for over 100 millioner kroner for besittelse og bruk av kokain. Foto; Wikipedia

 

FIFAs straff av Adrian Mutu krenker hans menneskerettigheter på det groveste. Han er to ganger tatt for besittelse og bruk av kokain, som er et straffbart forhold. Han er ikke mistenkt for omsetning av narkotikaMen FIFA intervenerte ved å opptre som anklager og dommer, og ila ham en bot på langt over 100 millioner kroner. I VG er dette kun en referatsak. Heller ikke her har Vg-spsorten noen prinsipiell oppfatning.

 

Hvor bevisstløs skal landets ledende sportsredaksjon

egentlig ha lov til å være?

 

OPPFØLGING

Hvor dypt stikker egentlig ytringsfrihet i det norske samfunn. Svar fra miljøene nedenfor legges ut fortløpende.

 

Hva mener resten av VG?

Stigmavakta spør nå politisk redaktør Hanne Skartveit om VG som sådan har noe syn på at norske og internasjonale idretteungdommer skal kunne straffes utenfor kamparenaen for sine ytringer. Svaret blir lagt til artikkelen når det foreligger.

Tross purring, har vi foreløpig ikke mottatt svar.

 

Hva mener andre sportsredaksjoner om ytringsfrihet innenfor idretten?

NRKs sportsavdeling har svart at de ikke har noen mening om dette.

Sportsredaksjonene i Aftenposten, Dagbladet, TV2 og Dagsavisen har ikke svart, tross purring.

 

Norsk idrett ikke i front

 Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Foto; presse.no

Norsk Presseforbunds generalsekretær Per Edgar Kokkvold har i et par generasjoner stått i front for ytringsfrihet i Norge.

- Mener du at idretten skal kunne straffe utøvere,
ledere og medlemmer for ytringer som ikke er straffbare i samfunnet ellers?

(Sitat) "Jeg er imot straff på ytringer, uten i helt spesielle tilfeller, for eksempel i saken mot Hvit Valgallianse, som i sin tid ble dømt for det jeg ikke oppfatter som ytringer, men en plan for etnisk rensing, et opplegg for statlig, rasistisk handling: tvangsutvisning, tvangsabortering og tvangssterilisering av mennesker med mindre enn tre etnisk norske besteforeldre.

John Terry-saken er på ingen måte et slikt tilfelle. Til spørsmålet ditt: Jeg mener prinsipielt at utøvere, ledere og medlemmer ikke bør kunne straffes for ytringer som domstolene har funnet ikke å kunne straffe. De kan
kritiseres og refses - slik medier kan kritiseres og refses i PFU - men de bør ikke kunne straffes. (Derfor bør det heller aldri bli slik at PFU kan ilegge bøter. Det er det eventuelt rettsapparatet som skal gjøre).

Det har slått meg at heller ikke norsk idrett er i frontlinjen når det gjelder praktisering av grunnlovens paragraf 100." (Sitat slutt).

 

***